shanju logo
Zhazhen Wood Selections
Classical Chinese Furniture
Shanju Shanghai
Classical Chinese Furniture
Gallery Images
Classical Chinese Furniture
Location Map
Classical Chinese Furniture
Classical Chinese Furniture
Armrests
Classical Chinese Furniture
Beds
Classical Chinese Furniture
Chairs
Classical Chinese Furniture
Stools
Classical Chinese Furniture
Deco & Western-Style
Classical Chinese Furniture
Footrests
Classical Chinese Furniture
Tables
Classical Chinese Furniture
Cabinets
Classical Chinese Furniture
Clothesrack
Classical Chinese Furniture
Small Objects
Classical Chinese Furniture
Stone


zhazhen horseshoe armchair
zhazhen table stand
shanju shanghai
chinese antique furniture & works of art


Shanghai, China
tel: (86) 21-5160-5212
shanju@chinese-furniture.com