shanju logo

Shanju Shanghai:
Rose Chairs

中文

rose chair_blk lac
rose chair_open panelsrose chair_carved panels
shanju shanghai
fine antique furniture


Shanghai, China
tel: (86) 21-5160-5212
shanju@chinese-furniture.com