shanju logo

善居上海:
几类


三万腿六角形几小几
柏木几
瓶座六角形淘气瓶座
黑漆瓶座红木方几
红木树根座黄杨木树根座
红木树根座红木树根座
鸡翅木树根座竹子几

善居上海

电话: +86 139 1819 1177
shanju@chinese-furniture.com